Zavarivanje aluminija

Zavarivanje aluminija

Zavarivanje aluminija tehnološki je postupak koji je poprilično kompleksniji od zavarivanja ostalih materijala, no kod nas je svakodnevica. Zavarivanje aluminija vršimo TIG i MIG postupcima za što imamo atestirano osoblje, što osigurava vrlo kvalitetne i sigurne spojeve.

Vršimo reparaturno (zavarivanje napuklih aluminijskih dijelova, kao na primjer automobilskih naplataka, okvira, prozora, vrata, rezervoara, i ostalih aluminijskih proizvoda) i proizvodno zavarivanje (izrada novih predmeta od aluminija)

Inox Ograde

Inox Ograde

Kovane ograde

Kovane ograde

Inox Rukohvati

Inox rukohvati

Inox Stepenice

Inox stepenice

Inox Nadstrešnice

Inox nadstrešnice